BLOG

Bezbednost poslovnih informacionih sistema
Velika količina informacija i njihov sve brži transfer predstavljaju savremeni poslovni trend, te izazov za svaku kompaniju, bez obzira na industriju, veličinu i geografsku lokaciju.

U vremenu kada je količina podataka sve veća, rokovi za donošenje odluka sve kraći, a konkurencija sve jača, postavlja se pitanje: na koji način obezbediti, skladištiti i analizirati podatke u najkraćem roku i u skladu sa tim donositi prave odluke i održati i unaprediti tržišnu poziciju?

 

SAP i Oracle E-Business Suite spadaju u red najrasprostranjenijih ERP (Enterprise Resource Planning) sistema na svetu.

Od krucijalne je važnosti da su ove aplikacije stabilne, bezbedne od internih i eksternih informatičkih pretnji i usaglašene sa regulativama. SAP i Oracle EBS sistemi su složeni, namenski prilagođeni korisniku i presudni za uspešno poslovanje kompanija.

 

Onapsis je platforma koja osigurava njihovu stabilnost i visoke performanse. Osnovana 2009 godine u Argentini, Onapsis je danas cybersecurity kompanija svetskog renomea. Sa sedištem u Bostonu, SAD-u, Onapsis je dobitnik mnogobrojnih međunarodnih priznanja i nagrada.

Više od 300 uspešnih kompanija štite više od 18 000 poslovnih aplikacija uz pomoć Onapsis rešenja. 

 

Šta omogućava Onapsis?

 

• Onapsis platforma je rešenje za zaštitu SAP sistema, koja automatizuje otkrivanje ranjivosti i reagovanje/odgovor na pretnje;

 

• Jedino rešenje koje štiti i SAP i Oracle EBS sisteme jednom platformom;

 

• Ubrzava ključne inicijative za digitalnu transformaciju: izmene poslovnih modela se mogu bezbrižno implementirati;

 

• Daje uvid u rizike i ranjivosti ERP platforme, na nivou kôda i na nivou sistema;

 

• Sprečava pogrešno konfigurisanje sistema i neautorizovane izmene;

 

• Detekcija i dojava zlonamernih procesa ili zloupotrebe;

 

• Timovi za informacionu bezbednost, IT, reviziju i usklađenost sa regulativom sada mogu bolje da sarađuju koristeći jedan alat za svoje potrebe;

 

• Podržava ERP sisteme i na sopstvenoj lokaciji i u cloudu.

 

Kako funkcioniše Onapsis?

 

1. ANALIZA

Posle izrade inicijalnog inventara, Onapsis platforma kontinuirano nadgleda ERP sistem i otkriva ranjivosti i neusaglašenosti u sistemu, aplikacijama, kôdu, transportnom nivou. Rezultat analize daje jasan uvid u potencijalne probleme i konkretne korake za otklanjanje neusaglašenosti i smanjenje rizika. Proaktivna i holistička identifikacija rizika pomaže u prioritizaciji otvaranja slučajeva za ažuriranje i prilagođavanje sistema.

 

2. KONTROLA

Eliminiše operativne rizike koji su u vezi sa održavanjem i unapređivanjem ERP sistema tako da SAP Basis i Oracle DBA timovi mogu da ojačaju transportne procese, analiziraju namenski izrađen kôd i proaktivno identifikuju pogrešne konfiguracije sistema.

 

3. USAGLAŠAVANJE

Automatizovano upravljanje obezbeđuje usaglašenost sa regulativom, jer omogućava IT i ERP timovima implementaciju politika i procedura koje se ne mogu zaobići. Izveštaji koje Onapsis generiše daju jasnu sliku o usaglašenosti i stepenu izloženosti riziku.

 

4. ZAŠTITA

Onapsis kontinuirano nadgleda ERP sistem što omogućava SOC (Security Operations Center) i IR (Incident Response) timovima da u najkraćem roku odgovore na interne i eksterne pretnje za bezbednost podataka.

 

Zaštita kritičnih poslovnih aplikacija je ključna za uspešno poslovanje

 

Godina 2020 bila je puna ekonomskih neizvesnosti. Pandemija i visokotehnološki kriminal su među najvećim uzrocima finasijskih gubitaka za kompanije. Stopa sajber kriminala iz godine u godinu je u sve većem porastu. Prema izveštaju Verizon Data Breach Investigations (DBIR) za 2020 godinu 43% data breaches je nastalo kao posledica ranjivosti web aplikacija. Uzimajući u obzir da će se rad na daljinu nastaviti tokom 2021 godine i da će hakeri nastavljati da targetiraju najranjivije sisteme, od izuzetne je važnosti da se sigurnost poslovnih aplikacija obezbedi na adekvatan način.


CONTACT US

Get In Touch

We look forward to
hearing from you.

CONTACT US

KONTAKT

Kontakt

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja!

KONTAKTIRAJTE NAS
x
Sky Express koristi kolačiće (cookies) koji služe poboljšanju funkcionalnosti sajta i ne sadrže lične podatke. Više o kolačićima pročitajte u Politici privatnosti.
x
Sky Express uses cookies to improve the functionality of the site and do not contain personal information. Read more about cookies in our Privacy Policy.