Izveštaj o ispitivanju sertifikacije za Endpoint anti-malware – Carbon black defence, ICSA Labs anti-malware testiranje.

ICSA Labs testovi dugo već predstavljaju svetski standard u evaluaciji kvalitetne antivirusne zaštite. U poslednje vreme, to je i više od toga - radi se o testiranju efikasnosti detekcije proizvoda suočenih sa mnogim vrstama teško primetljivih malwer-a. Nakon testiranja,proizvodi koji uspešno izvrše zadatke testa, poput Carbon Black Defense - dobijaju sertifikat uspešnosti. Da bi se ispunili zahtevi, Carbon Black Defense je morao biti najmanje 92% efikasan u otkrivanju infekcija koje nisu poznate u bazama podataka malware skripti. Tokom testiranja, Carbon Black Defense je postigao mnogo više od toga. Carbon Black Defense nije imao “false positive” rezultate ni na jednoj od hiljadu dadoteka koje se koriste u testiranju. Zaključak: izuzetna “real time” zaštita i ažurnost rada Carbon Black Defense-a donosi mu novembarski sertifikat ICSA Labs za 2017.

 http://www.icsalabs.com/sites/default/files/FINAL_CB_Endpt_Anti-Malware_Report_20171117.pdf