Problem
Praćenje i analiza velike količine generisanih logova Vašeg informaciong sistema zahteva dosta vremena

saznaj više

i ljudskih resursa. Reakcije na incidente mogu biti veoma usporene I neadekvatne usled nemogućnosti da se na vreme iz velike količine podataka dobiju korisne informacije.


Rešenje
LogPoint je SIEM rešenje koje ima sposobnost praćenja i analize svih aktivnosti Vašeg

saznaj više

informacionog sistema. Sistem kreiranja upozorenja, izveštaja i automatski definisanih odgovora na pretnje učiniće da svakog trenutka imate pouzdane informacije o sigurnosim pretnjama po Vaš informacioni sistem.


Rezultat
Pravovremena i adekvatna reakcija na sigurnosne incidente koji mogu da dovedu do pada

saznaj više

produktivnosti i uvećanih troškova Vaše kompanije.

Prilagođen da reši specifične izazove upravljanja bezbednošću Vašeg poslovanja.


Integracija LogPointa sa:

  • Windows: Registry, Event Logs, File Systems, Sysinternals;
  • Linux/Unix: Config, Syslog, File systems, Performance Metrics;
  • Aplikacija: Weblogs, Log4J, JMS, JMX, NET eventovi, SAP;
  • Van Sistema: SCADA, CDRs, GSP data, RFID data.


LogPoint Vam garantuje:

  • Proaktivno nadgledanje Sistema;
  • Analizu korelacija i slanje upozoravajućeg mail-a u slučaju incidenta;
  • Podešavanje automatskih odgovora na pojedine incidente kao što su blokiranje IP adrese na firewall-u, disable-ovanje korisnika i drugo;
  • Praćenje i odbranu od napada koji imaju kao cilj da obore mreže ili sistema koje su ranjive visokim nivoom aktivnosti.

Keiro
Open systems
Eperi
Onapsis
Logpoint
Avast
Carbon Black
DF Labs
fortscale
Keiro
Open systems
Eperi
Onapsis
Logpoint
Avast
Carbon Black
DF Labs
fortscale