Problem
Preko 80% napada na informacione sisteme dolazi od strane korisnika sa validnim paremetrima za pristup

saznaj više

koji posle odobrenog pristupa postaju nevidljivi za sigurnosne sisteme. Preko 200 dana napadači posle uspešnog logovanja provedu neprimećeni u sistemu. U velikim sistemima otkrivanje napadača je još kompleksnije i teže.


Rešenje
Fortscale kombinuje napredno mašinsko učenje, analizu velike količine podataka sa iskustvom

saznaj više

izraelskih antihakerskih vojnih jedinica, radi kreiranja sigurnosnog sistema koji obezbeđuje brzu detekciju i odgovor na maliciozno ponašanje korisnika ili hakera.


Rezultat
Kroz analize aktivnosti korisnika FORTSCALE identifikuje potencijalne maliciozne

saznaj više

korisnike pre nego što nanesu štetu, i izbaci ih iz sistema.

Preko 80% napada dolazi od korisnika sa validnim parametrima za pristup. Fortcsale je jedinstveno rešenje u analizi ponašanja korisnika.


Fortscale prikuplja informacije iz:

 • Active Directory;
 • Applications korisnika;
 • Applications korisnika;
 • Salesforce Logs;
 • VPN Logs;
 • Windows Account Management Events;
 • Printing Logs;
 • NTLM Logs;
 • Kerberos Authentication;
 • Windows Group Management Events;
 • Oracle DB Logs I drugo.


Fortscale Vam garantuje:

 • Skeniranje i prikupljanje informacija (sumnjive aktivnosti se razlikuju od normalnog ponašanja korisnika);
 • Proveru povećanih aktivnosti, naročito neuspešnih logovanja;
 • Kontrola pristupa neuobičajenim resursima kojima korisnik obično ne pristupa;
 • Kreiranje novih parametara za pristup u slučaju da se kompromitovani parametri promene;
 • Kontrolu prebacivanja podataka na udaljenu lokaciju koja se nalazi pod kontrolom napadača.

Keiro
Open systems
Eperi
Onapsis
Logpoint
Avast
Carbon Black
DF Labs
fortscale
Keiro
Open systems
Eperi
Onapsis
Logpoint
Avast
Carbon Black
DF Labs
fortscale