Problem
Nemogućnost tradicionalnih antivirus rešenja da detektuju non-malware napade.

saznaj više

Više od 50 % napada u 2016. godini non-malware tipa. Tendencija rasta broja non-malware napada u budućnosti.


Rešenje
Carbon Black je next-generation antivirus koji uz pomoć tehnologije Streaming prevention prati procese,

saznaj više

detektuje anomalije u sistemu i zaustavlja non-malware napade. Napredna tehnologija mašinskog učenja omogućava ne samo prevenciju, već i detekciju i reakciju na sigurnosne incidente.


Rezultat
Kompletna zaštita Vašeg sistema od non-malware napada, ransomwere-a, zero-day napada kao i zaštita

saznaj više

od klasičnih malware napada.

U 97% kompanija koje nisu imale next- gen AV Cb Defence javio se problem non- malware napada u 2016. godini!


Cb Defense Vam pruža:

  • Streaming prevention (malware & non-malware napadi);
  • Market-leading detection & response
  • Lightweight & easy.


Cb Defense Vam garantuje:

  • Detekciju svih vrsta napada, bilo da ste online ili offline;
  • Brzu i laku instalaciju bez dodatnih troškova promene i infrastrukture;  Jednog
  • agenta, jednu konzolu;
  • Prilagođenost bezbednosne politike u cilju optimizacije svih vrsta imovine;
  • Korak ispred potencijalnih napadača.

Keiro
Open systems
Eperi
Onapsis
Logpoint
Avast
Carbon Black
DF Labs
fortscale
Keiro
Open systems
Eperi
Onapsis
Logpoint
Avast
Carbon Black
DF Labs
fortscale